21. 6. 2019 – Exkurze na Školním statku v Dolních Dvorech

Žákyně 2. ročníku oboru chovatelství se 21. června 2019 zúčastnily exkurze na Školním statku
a krajském středisku ekologické výchovy v Dolních Dvorech. Seznámily se s provozem statku
a zajištěním chodu rostlinné i živočišné výroby. V příštím školním roce zde budou pod dohledem zkušených pracovníků vykonávat odbornou organizační praxi.