20. 8. 2018 – Zahájení školního roku

Prázdniny se blíží ke konci a už je třeba myslet na nové povinnosti.
Opravné a komisionální zkoušky proběhnou 30. 8. 2018 od 9.00 hodin.
Zahajovací pedagogická rada proběhne 31. 8. 2018 od 10.00 hodin.
Školní rok zahájíme 3. 9. 2018 – pro 1. ročníky v areálu Jezdeckého klubu Mariánské Lázně
(v 9.00 hodin pro maturitní obor, v 11.00 hodin pro učební obor), pro ostatní ročníky v budově teoretické výuky od 8.15 hodin. Od 4. 9. 2018 poběží výuka dle platných rozvrhů. 1. ročník učebního oboru začíná školní rok týdnem praxe, 2. + 3. ročník začíná školní rok teoretickou výukou.
Těšíme se na setkání s Vámi.