20. 12. 2018 – Prague Playoffs

V týdnu od 10. 12. do 16. 12. 2018 se žáci Jezdecké akademie účastnili prestižní světové akce Global Champions Tour – Prague Playoffds probíhající v O2 Aréně v Praze. Pořadatelská agentura Czech Eguestrian Team a.s. jim umožnila stát se součástí složitého systému pracovníků zajišťujících hladký průběh týdne. Pomáhali při běžných organizačních činnostech, získávali cenné zkušenosti, na vlastní kůži mohli zažít atmosféru podobné akce.
Spokojenost s jejich prací dokládají slova Karla Seidenglanze (zástupce týmu Prague Playoffs):
„Děkuji všem studentům, kteří nám pomohli, že se takto neuvěřitelně semkli a pracovali
s takovým nasazením, energií a elánem, jako oni na Prague Playoffs. Přes obrovskou únavu, stres a vysílení pokračovali dál až do konce. Ale co je nejdůležitější, dali do toho své srdce, bylo to cítit při každém setkání na chodbě, při každém rozhovoru, při řešení každého problému nebo sporu. A já jsem jim za to nesmírně vděčný a děkuji za to! Mé poděkování, prosím, předejte všem z teamu pro Prague Playoffs.
Samostatný dík patří Janě Stebelské, která se projevila jako výborný vedoucí pracovník. A nejen to. Také ona svou účastí, mimo vedení studentů, nad rámec svých povinností, velmi významně pomohla k úspěchu celé akce.“
Ještě jednou tedy všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Díky ní můžeme účast
na podobných akcích v příštích letech zopakovat i s dalšími ročníky.