2. 6. 2017 – Peter Black: česko-anglické divadelní představení

V pátek 2. druhého června 2017 si naši žáci užili páteční dopoledne v Městském divadle
v Mariánských Lázních zhlédnutím divadelní hry Peter Black v anglicko-českém provedení. Název hry – Černý Petr – nebyl vůbec náhodný. Jednalo se o příběh člověka, který v průběhu jednoho dne přišel doslova a do písmene o všechno. Jeho opětovný start od nuly byl motivovaný základními lidskými potřebami, jako jsou spánek, jídlo, teplo, práce, přátelství
a rodina. Diváci zažili použití anglického jazyka v jevištní podobě. Jednotlivé postavy tvořily svým charakterem, vizáží a právě i jazykem pestrou paletu různých lidských typů. V českém jazyce zazněl stručný náznak vývoje příběhu, česká slova byla vtipně zakomponována i přímo
do anglického mluveného projevu. Anglický jazyk převažoval, inscenace byla rozdělena
do několika příběhových částí, ve kterých vystupovaly postavy s pestrou výslovností a náležitým akcentem. Představení splnilo naše očekávání a příjemnou formou podpořilo výuku anglického jazyka.