2. 5. 2017 – Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy  k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Přihláška se podává na adresu střední školy nejdéle do 12. 5. 2017. Přihlášku lze podat na tiskopisu zveřejněném na webových stránkách školy. Přihláška se i pro další kola vyplňuje
(a dokládá potřebnými doklady) stejným způsobem jako u prvního kola.

Přijímací zkouška se bude konat dne 31. 5. 2017.