2. 11. 2022 – GLOBAL CHAMPIONS PRAGUE PLAYOFFS 2022

Stejně jako v loňském roce byla Jezdecká akademie v Mariánských Lázních i letos oslovena agenturou Czech Equestrian Team a.s., aby se její žáci podíleli v rámci své odborné praxe
na zajištění chodu a organizaci akce Global Champions Prague Playoffs 2022. Akce probíhá
ve dnech 17. – 20. 11. 2022, žáci se účastní i přípravných prací od 14. listopadu. Škola pojímá akci jako provozní odbornou praxi, vysílá spolu se žáky vyučující odborných předmětů a praxe.
Všichni mají šanci zažít výjimečnou atmosféru parkurové soutěže, která celý rok cestuje těmi nejzajímavějšími destinacemi, setkat se se světově známými osobnostmi skokového sportu, získat cenné zkušenosti a další znalosti potřebné pro svůj obor. Přejeme krásné zážitky, hladký průběh akce a všem sportovcům hodně úspěchů.