17. 5. 2023 – Ústní maturitní zkoušky

Dne 16.5.2023 ukončil úspěšným složením ústních maturitních zkoušek další ročník studijního oboru Chovatelství se zaměřením na chov koní a jezdecký sport.
Asolventky zakončily maturitní zkouškou. Ta se skládá ze společné a profilové maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky zahrnuje všeobecné předměty – český a cizí jazyk nebo matematiku (didaktický test). Profilovou maturitní zkoušku v úterý složily žákyně z ústní / poslední/  části – z českého jazyka a literatury, z anglického a německého jazyka  a ze dvou  částí z odborných předmětů: Odborné profilové předměty I (chov koní, teorie jízdy) a Odborné profilové předměty II (chov zvířat, organizace jezdectví, pravidla jezdeckého sportu). Obsah a organizace zkoušky se řídí platnými předpisy a úspěšné absolventky získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou a maturitní vysvědčení, které si vyzvednou v pátek 19.5.2023.
Všem gratulujeme a přejeme jim hodně sil a úspěchů ke složení přijímacích zkoušek na VŠ
a do soukromého i profesního života.