15. 6. 2020 – Seznam přijatých uchazečů – chovatelství

Dne 8. 6. 2020 proběhlo přijímací řízení pro uchazeče studijního oboru Chovatelství. Přijatí uchazeči jsou uvedeni v této tabulce. Seznam je řazen dle registračních čísel, nikoliv dle počtů získaných bodů.

Další tabulka obsahuje všechny uchazeče seřazené dle skutečných výsledků přijímacího řízení. Uchazečům a jejich zákonným zástupcům bude umožněno nahlédnout do spisu dne 17. 6. 2020 od 9.00 do 15.30 hodin.