15. 1. 2024 – Odborná přednáška – Dostihový sport

Dne 15. 1. 2024 se uskutečnila na Jezdecké akademii Mariánské Lázně odborná přednáška
Ing. Pavly Baštové – trenérky, majitelky a chovatelky dostihových koní o dostihovém sportu. Žáci byli seznámeni s druhy dostihů, funkcionářích dostihového provozu a tréninku dostihových koní. Projevili zájem o dostihový sport otázkami na Velkou Pardubickou a kategorie dostihů, zajímali se o licence dostihových jezdců a dostihový řád. Pro žáky posledních ročníků byla přednáška přínosná pro orientaci v otázkách pro závěrečné a maturitní zkoušky.