14. 5. 2021 – Praktické zkoušky zahájeny

V pátek 14. 5. 2021 byly první částí zahájeny praktické maturitní a závěrečné zkoušky. V hale Jezdeckého klubu Mariánské Lázně proběhl školní drezurní turnaj. V drezurních soutěžích ZH1
a Z1 soutěžili žáci závěrečných ročníků. Za dohledu rozhodčího pana Víta Čmolíka velice dobře zvládli všechny části úlohy. Přesto, že větší část školního roku probíhala distanční formou, se dokázali s tímto způsobem výuky vyrovnat a v rámci netradiční výuky se na praktické zkoušky připravit.
Soutěžícím, kteří se umístili na předních místech, blahopřejeme a všem žákům závěrečných ročníků přejeme úspěšné vykonání maturitních nebo závěrečných zkoušek.