14. 4. 2021 – Výuka od 19. 4. 2021

Opatření MŠMT ČR platné od 13. 4. 2021 umožňuje Jezdecké akademii od 19. 4. 2021 organizovat skupinové konzultace  pro žáky závěrečných ročníků a pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Od tohoto dne se tedy alespoň v malých skupinách částečně vracíme k prezenční výuce. S veškerými pravidly pro provoz školy i pro testování žáků je možné se seznámit v níže přiložených dokumentech.
Těšíme se, že po několika měsících se opět setkáme se žáky ve větším počtu než jeden žák
na jednoho vyučujícího a doufáme, že se budeme ve škole potkávat stále častěji.
Přejeme všem šťastný návrat do školy.