13. 4. 2021 – Druhé kolo přijímacího řízení

Vzhledem k tomu, že počet podaných přihlášek do oborů chovatelství a jezdec a chovatel koní je menší než počet předpokládaných přijatých uchazečů, vyhlašuje ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávejte nejpozději do 31. 5. 2021.