13. 12. 2021 – Zkoušky kurzu Instruktor jezdectví

V akreditovaném středisku Jezdecké akademie Mariánské Lázně se v pátek 10., v sobotu 11. a v den třetí adventní neděle 12. prosince 2021 konaly zkoušky frekventantů vzdělávacího kurzu INSTRUKTOR JEZDECTVÍ – podzim 2021.

 Svou zkoušku zde úspěšně složilo 25 nových instruktorů, kteří zdárně prošli náročnou teoretickou, ale i praktickou zkouškou povinnou pro získání osvědčení v odborné kvalifikaci Instruktor jezdectví, a to i v této složité covidové době. Sluší se touto cestou poděkovat nejen účastníkům kurzu, ale i přednášejícím lektorům a členům komise
za profesionalitu.

Absolventi byli velmi dobře připraveni a podali výborné výkony jak v teoretické, tak praktické rovině. A závěrečné zkoušky probíhaly v přátelské atmosféře.

Přejeme všem novým instruktorům, kteří k nám do AS Jezdecké akademie – SOŠ Mariánské Lázně dojížděli ze všech koutů ČR, vše dobré! Máme radost, že se v náročné odborné kvalifikaci vzdělávají dál.

Zkoušky probíhaly v areálu Jezdeckého klubu ML a v učebnách Jezdecké akademie Mariánské Lázně, hlavním komisařkou byla Českou jezdeckou federací jmenována Ing. Marcela Šímová, dalšími komisaři pak byli Ing. Jan Šíma, paní Jaromíra Nachtigalová
a pan Ondřej Nágr. Velkou oporou pro hladký průběh praktické části byla Bc. Jana Stebelská.

Všem blahopřejeme a přejeme krásné adventní dny, za realizační tým Zadinová