11. 2. 2024 – Závěrečné zkoušky kurzu Trenér jezdectví II. třídy

V akreditovaném středisku Jezdecké akademie Mariánské Lázně se konaly ve dnech 10.-11. února 2024 závěrečné zkoušky vzdělávacího kursu Trenér jezdectví II. třídy. Frekventanti, kteří se ke zkoušce přihlásili přes Jednotný informační systém JIS ČJF, museli úspěšně složit teoretickou, ale i praktickou zkoušku povinnou pro získání osvědčení v odborné kvalifikaci a čisté rekvalifikaci Trenér jezdectví. Teoretická část se skládá z písemné zkoušky, jejíž zadání si frekventanti vylosovali, a ústní zkoušky. Praktická část pak obsahovala tréninkovou jednotku, drezurní úlohu a parkur pro trenéry. Zkoušky probíhaly v areálu Jezdeckého klubu Mariánské Lázně a v prostorách školy Jezdecká akademie – SOŠ Mariánské Lázně. Hlavním komisařem byla Českou jezdeckou federací jmenována Ing. Marcela Šímová, dalšími komisaři pak Ing. Jan Šíma, pan Vít Čmolík a pan Ondřej Nágr.

Úspěšně ukončilo 15 nových trenérů, kteří byli vzorně připraveni v obou částech zkoušky a předvedli profesionální výkony.

Přejeme všem úspěch v jejich činnosti a máme radost, že se jim zkouška podařila.

Za akreditované středisko, Zadinová