8. 3. 2024 – Zkoušky kurzu Instruktor/instruktorka jezdectví

V akreditovaném středisku Jezdecké akademie Mariánské Lázně se konaly ve dnech
7.-8. března 2024 závěrečné zkoušky vzdělávacího kurzu Instruktor/instruktorka jezdectví. Frekventanti, kteří se ke zkoušce přihlásili přes Jednotný informační systém JIS ČJF, museli úspěšně složit teoretickou, ale i praktickou zkoušku povinnou pro získání osvědčení v odborné kvalifikaci a čisté rekvalifikaci Instruktor/ka jezdectví. Letos poprvé byl kurz i závěrečné zkoušky u tohoto vzdělávacího programu rekvalifikační. Teoretická část se skládala z písemného testu složeného ze 64 otázek, ústní zkoušky a praktická část obsahovala vedení hodiny, lonžování, předvedení předepsaného parkuru a drezurní úlohy.

 Zkoušky probíhaly v areálu Jezdeckého klubu Mariánské Lázně a v prostorách školy Jezdecká akademie – SOŠ Mariánské Lázně. Hlavním komisařem byla Českou jezdeckou federací jmenována Ing. Eva Mentlíková, dalšími komisaři pak Mgr. Kateřina Vašáková,
Ing. Jan Metelka a pan Vít Čmolík.

Úspěšně ukončilo 17 nových instruktorů, kteří byli vzorně připraveni ve všech částech zkoušky a předvedli pěkné výkony. Všichni byli též komisí pochváleni. Zároveň další 2 instruktorky získaly osvědčení, neboť se přihlásily k dílčí opravné zkoušce, kterou dobře zvládly. Do „koňského světa“ tak vstupuje nových 19 instruktorů jezdectví.

Přejeme všem úspěch v jejich činnosti a máme radost, že se jim zkouška podařila a že
se chtějí věnovat důležité funkci instruktora.

Za akreditované středisko, Zadinová