28. 3. 2024 – Zkoušky základního výcviku jezdce

Karlovarská oblast ČJF pořádala v JK Mariánské Lázně dne 28. 3. 2024 Zkoušky základního výcviku jezdců, kde si licenci splnili 2 jezdci na pony, 4 jezdci všeobecnou licenci a 5 jezdců drezurní licenci. Hlavním komisařem byl Vít Čmolík a komisařky Jaromíra Nachtigalová a Eva Šimáčková. Perfektně připravený areál přišlo navštívit téměř 30 obdivovatelů tohoto sportu. Zkoušky byly velmi kladně hodnoceny.
Všechny zkoušky mají teorii formou testu, a společný pohyb na opracovišti s překonáním bariér v lehkém sedu a předvedení koně na ruce.  Pony a všeobecná licence se pak skládá z praktické části v drezuře a ve skoku na parkuru a drezurní licence v drezurní úloze.