26. 4. 2024 – Praktické maturitní zkoušky

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 proběhly praktické maturitní zkoušky. Číslo otázky praktické maturitní zkoušky si žáci v den zkoušky vylosovali z 15 jim známých témat. Odborný dohled vykonávali učitelé předmětu praxe a odborných předmětů, odborník z praxe MVDr. Kateřina Sieberová a také pověřená místopředsedkyně maturitní komise, ředitelka školy a třídní učitelka.
Praktická maturitní zkouška se skládala ze tří částí – části provozní, administrativní a jezdecké. Část jezdeckou si žáci úspěšně splnili již 19. a 27. března. Maturanti byli dobře připraveni
i na poslední  dílčí část praktické maturity, kterou  úspěšně zvládli . Mají tak za sebou praktické maturity a písemné maturitní zkoušky  z českého a anglického jazyka. Všichni jim gratulujeme
k dílčím úspěchům a přejeme další úspěšné složení MZ / didaktické testy a ústní profilové zkoušky.