9. 4. 2019 – Vzdělávání v jezdectví – další vzdělávání dospělých

INSTRUKTOR JEZDECTVÍ + TRENÉR II. TŘÍDY V JEZDECTVÍ – právě nabíráme frekventanty!!!

JEZDECKÁ AKADEMIE – SOŠ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ přijímá přihlášky do nového kurzu Instruktor v jezdectví, jehož zahájení je 5. 10. 2019.

INSTRUKTOR / dříve CVIČITEL/: Kurz trvá dva  a půl měsíce, vyučuje se přes víkendy
na podzim, v zimě / tedy  po ukončení sportovní sezony/. Učební plán je 160 hodin, z nichž    90 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách školy v Mariánských Lázních na Krakonoši a 70 hodin praxe, které se vyučují na  adrese Mariánské Lázně 560 jízdárna na Krakonoši – jezdecký klub.

TRENÉR II.TŘÍDY: Kurz pro trenéry trvá čtyři měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim,
v zimě / tedy po ukončení sportovní sezony/. Učební plán je 240 hodin, z nichž 143 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách teoretické výuky školy na Krakonoši v Mariánských Lázních a 97 hodin praxe, které se vyučují na jízdárně na Krakonoši – jezdecký klub ML.

Absolvent po ukončení kurzu a složení závěrečných zkoušek obdrží osvědčení
s celostátní platností.

Zájemci  se přihlašují v JISu V SEKCI VZDĚLÁVÁNÍ u kurzu instruktor, nebo trenér- ÚVODNÍ PŘIHLÁŠKA / nejpozději do 1. 9. 2019/ a zároveň Vás žádáme o vyplnění přiloženého dokumentu přihlášky a jeho zaslání na mail jezdeckaakademie@email.cz. Podrobnější informace na tel. čísle 722 951 560.

Podrobné informace je možné získat také na stránkách školy v sekci další vzdělávání
v jezdectví – www.jezdeckaakademie.cz.