13. 2. 2019 – Investice do rozvoje vzdělávání

Akreditované středisko Mariánské Lázně pod hlavičkou Jezdecké akademie – střední odborné školy Mariánské Lázně, s.r.o. dne 10. 2. 2019 skončilo další z akreditovaných kurzů Trenér jezdectví II. třídy, Instruktor jezdectví a také Rozhodčí jezdeckých soutěží. Zkoušky
pro získání kvalifikace se konaly v areálu Jezdeckého klubu Mariánské Lázně na Krakonoši. Úspěšně ukončili 4 noví trenéři, 3 instruktoři a 18 nových rozhodčích. Všichni za účasti komisařů, které jmenoval a schválil výkonný výbor České jezdecké federace, obdrželi Osvědčení o získání odborné kvalifikace v daném vzdělávacím programu.

Přejeme všem zdárné působení v jezdeckých klubech a těší nás zájem o vzdělávání dospělých
v “ koňském “ světě.

Za realizační tým, Zadinová