5. 2. 2019 – Nové dílny v Dolních Dvorech

Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, v němž žáci Jezdecké akademie vykonávají část odborné praxe, a to ve 3. ročníku praxi organizační, slavnostně zahájilo provoz nových dílen pro rostlinnou výrobu. Pracovní hala vybudovaná za 2,5 roku za 20 miliónů korun splňuje nejvyšší požadavky moderního provozu. Kromě obvyklých pracovních prostor je vybavená montážním jeřábem a montážní jámou. Obsahuje plně vybavené šatny, sociální zřízení, zázemí pro mistra odborného výcviku, školicí místnost a kuchyňku pro pohodlné stravování.
Ředitel statku pan Ing. Leoš Horčička očekává, že prostory budou plně k dispozici nejen zaměstnancům podniku, ale i žákům vykonávajícím odbornou praxi.
Držíme palce a těšíme se na další spolupráci.