18. 10. 2018 – Výlov rybníka Regent

Ve čtvrtek 18. 10. 2018 se žákyně 1. a 2. ročníku maturitního oboru zúčastnily výlovu nedalekého rybníku Regent. Z pedagogického sboru se zúčastnila Mgr. Hana Zadinová
a Ing. Tereza Nágrová. Tato exkurze se konala v rámci předmětu Chov zvířat, ve kterém je téma chovu ryb součástí učebního plánu. Žákyně nejprve vyslechly přednášku o anatomii
a plemenech kaprů, dále také o krmení a rozmnožování ryb. Poté pan rybář popisoval samotný výlov, který žákyně mohly po celé dopoledne sledovat. Po procházce po hrázi a břehu Regentu byla exkurze zakončena ochutnáním grilovaného kapra. Počasí bylo chladné, ale žákyně se zahřály teplým čajem, který se zde také prodával.