29. 11. 2015 – Zkoušky frekventantů

V akreditovaném středisku pod hlavičkou Jezdecké akademie –SOŠ Mariánské Lázně ve dnech 28. a 29.11.2015 získalo 15 absolventek kurzu Instruktor jezdectví Osvědčení  o úspěšném složení zkoušky předepsané pro získání kvalifikace Instruktor jezdectví.

Závěrečné zkoušky / teoretické – písemné i ústní a praktické/ absolventky složily před komisí jmenovanou ČJF ve složení – hlavní komisař Ing. Jaroslav Pecháček, ostatní komisaři
Ing. Jan Metelka, Ing Jan Šíma a Vít Čmolík.

Blahopřejeme všem absolventkám a přejeme vše dobré!
Za realizační tým, Zadinová