22. 5. 2015 – Slavnostní předání maturitních vysvědčení

19. května proběhla ve třídě 4. JAK ústní část maturitní zkoušky z profilových předmětů a jazyků.
Po odborné stránce byli všichni zkoušení perfektně připraveni a také jazyky měly (až na několik klopýtnutí) velice dobrou úroveň. Zkoušky probíhaly hladce, bez komplikací, za což velký dík patří nejen maturantům a zkoušejícím, ale také předsedkyni maturitní komise Mgr. Kláře Tesařové.

V pátek 22. května na restauraci Levada si tedy všichni úspěšní maturanti po zásluze převzali svá maturitní vysvědčení. Všem gratulujeme a držíme palce do budoucnosti.