2. 11. 2013 – Zahajujeme akreditovaný kurz Cvičitel v jezdectví a Trenér II.třídy

Jarní kurz Cvičitel jezdectví 2013 - Jezdecká akademie Mariánské LázněAkreditační středisko Mariánské Lázně pod hlavičkou Jezdecké akademie – střední odborné školy Mariánské Lázně s.r.o. dne 2. 11. 2013 zahájilo akreditovaný kurz Cvičitel v jezdectví a Trenér II. třídy. Do lavic usedlo 15 frekventantů, kteří v průběhu 3 až 5 měsíců absolvují nejen teoretickou výuku, ale i praktickou část. Budou tak připraveni ke zkouškám, po jejichž úspěšném absolvování převezmou certifikát – osvědčení. Zkoušky pod patronací České jezdecké federace (ČJF) povedou pověření komisaři z Prahy, z Karlových Varů a Chebu. Nad všemi pak na regulérnost bude dohlížet prezident ČJF pan Ing. Jaroslav Pecháček.

Frekventanti si odborně zvyšují svou kvalifikaci v rámci dalšího vzdělávání dospělých. Jezdecká akademie tedy nejen pro své absolventy připravuje možnost dalšího profesního růstu. Že je o kurzy zájem, svědčí i fakt, že v letošním roce již proběhl jarní kurz, který úspěšně zakončilo 19 absolventů.

Jezdecký sport v naší zemi si uvědomuje důležitost vzdělání a získání pedagogických, metodických a praktických znalostí, nutných pro výkon funkcí a trénink v oblasti jednotlivých disciplín jezdeckého sportu, se tak stává samozřejmostí.

Na základě žádosti Karlovarské oblasti České jezdecké federace vyhlašuje ještě akreditační středisko Jezdecké akademie – SOŠ Mariánské Lázně kurz pro Rozhodčí v jezdectví. Zahájení kurzu je 4. 1. 2014.

Další kurz cvičitelů je plánován na podzim 2014.

Úspěšné absolvování kurzu všem zapsaným frekventantům přeje realizační tým.