19. 1. 2018 – Delegáti IGEQ na závěrečných zkouškách instruktorů jezdectví

Prosincových zkoušek instruktorů jezdectví v akreditovaném středisku ČJF Jezdecká akademie SOŠ Mariánské Lázně se účastnili zahraniční pozorovatelé z Mezinárodní skupiny pro vzdělávání (International Group for Equestrian Federation – IGEQ) p. Ulf Wilken ze Švédska
a p. Peter Strijbosch z Holandska (oba funkcionáři FEI).
ČJF je členem této skupiny již řadu let a nyní využila této možnosti v rámci srovnávání vzdělávání v jednotlivých zemích. Delegáti měli možnost sledovat celý průběh zkoušek, setkat se
a pohovořit s jednotlivými účastníky zkoušek a na závěr byla uspořádána diskuze se sborem komisařů ve složení hl. komisařka Ing. Marcela Šímová, komisaři: Ing. Jan Šíma, Vít Čmolík, Ondřej Nágr a ředitelkou akreditovaného střediska p. Hanou Zadinovou.
Delegáti IGEQ průběh zkoušek hodnotili pozitivně a předali ČJF doporučení, která budou projednána se zástupci všech akreditovaných středisek spolupracujících s ČJF na lednovém setkání v Praze.

Zpravodaj ČJF