16. 10. 2015 – Výlet do Anglie

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
Výzva 56 – Podpora výuky cizích jazyků
Na základě schválení projektové žádosti byla škole poskytnuta finanční podpora z Operačního programu MŠMT Zvyšování kvality ve vzdělávání. Díky tomu se naši žáci mohou zúčastnit týdenního jazykově-vzdělávacího pobytu ve Velké Británii, jehož součástí je zařazení odborné výuky v anglickém jazyce pro zdokonalení znalostí a pro následné využití v přípravě k maturitní zkoušce. Žáci navštíví rodiště Williama Shakespeara Stratford Upon Avon, kde je čekají zajímavé workshopy v angličtině, dále dostihy v Cheltenhamu včetně jejich zákulisí, prohlédnou si historická i průmyslová zákoutí města Gloucester a v neposlední řadě zavítají na významnou univerzitu v Oxfordu. Přejeme všem účastníkům šťastnou cestu a hodně zajímavých a přínosných zážitků.
Vy_let do Anglie