3. 4. 2015 – Zkoušky profesní kvalifikace

Velkým pátkem byl pátek 3. 4. 2015 pro veselou partu účastníků projektu Poklusem klus k dalšímu vzdělávání!

 Za účasti odborníka z Ministerstva zemědělství ČR pana Ing. Ondřeje Brožka proběhly na jízdárně Jezdeckého klubu v Mariánských Lázních na Krakonoši zkoušky profesní kvalifikace Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní  a Ošetřovatel koní. Jezdecká akademie SOŠ Mariánské Lázně jako autorizovaná osoba připravila zkoušky dle platné legislativy a za účasti zástupců autorizované osoby prověřila nejen teoretické znalosti, ale hlavně praktické dovednosti přihlášených zájemců o zkoušky. Všichni úspěšně zvládli celou profesní zkoušku, která se skládá ze tří částí: písemné, ústní a praktické. Zvlášť v části praktické prokázali všichni svoji kompetentnost, neboť práce s mladými koňmi je velmi náročná a vyžaduje určité zkušenosti / kromě jiného se jedná o přípravu sportovního koně pod sedlem- předvedení základní drezury, kavaletové a skokové řady podle zkušebního řádu, práce s koněm ze země, skok ve volnosti…/.

Ve zkoušce všichni uspěli, a tak blahopřejeme 7 novým držitelkám osvědčení o profesní kvalifikaci Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní. Spolu s nimi zvládli zkoušky i 2 noví Ošetřovatelé koní.

Gratujuleme! Za celý realizační tým, Zadinová