13. 4. 2015 – Projekt zvýšil počet pracovníků kvalifikovaných pro práci s koňmi

Projekt Poklusem klus k dalšímu vzdělávání (CZ.1.07/3.2.02/05.0052), který od května 2014 v Karlovarském kraji společně realizují Jezdecká akademie – střední odborná škola Mariánské Lázně a občanské sdružení AMNIS, podpořil 20 účastníků.

Všichni byli vyškoleni ve zcela nově vytvořených vzdělávacích  kurzech pro profesní kvalifikace Jezdec a chovatel koní, Chovatel koní, Ošetřovatel koní a Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní.

Na základě splněných kritérií / přihláška, vstupní pohovor, vstupní test/  byli zájemci zařazeni v rámci projektu do kurzu.

Kurzy proběhly v termínech: Kurz Ošetřovatel koní od 16. 3. – 20. 3. 2015                                                                                          Kurz Jezdec a chovatel sportovních koní od 23. 3. – 27. 3. 2015                                                           Kurz Chovatel koní od 23. 3. – 27. 3. 2015                                                                                             Kurz Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní od 30. 3. – 3. 4. 2015

Jako účastníky dalšího vzdělávání všech čtyř vytvořených vzdělávacích modulů je škola připravila na zkoušku k získání příslušné profesní kvalifikace u autorizované osoby.
Každý vzdělávací modul byl rozdělen na dvě části (teoretická a praktická). Kurzy probíhaly v prostorách jízdárny Jezdeckého klubu Mariánské Lázně na Krakonoši a v prostorách školy Jezdecké akademie – SOŠ.

Po absolvování kurzu v měsíci březnu, dubnu / dle rozdělení/ byly vykonány zkoušky dle hodnotících standardů NSK u schválené autorizované osoby pro dané profesní kvalifikace.

Za účasti odborníka z Ministerstva zemědělství ČR pana Ing. Ondřeje Brožka proběhly na jízdárně Jezdeckého klubu v Mariánských Lázních na Krakonoši zkoušky profesní kvalifikace.

Jezdecká akademie SOŠ Mariánské Lázně jako autorizovaná osoba připravila zkoušky dle platné legislativy a za účasti zástupců autorizované osoby prověřila nejen teoretické znalosti, ale hlavně praktické dovednosti přihlášených zájemců o zkoušky. Úspěšní absolventi zvládli celou profesní zkoušku, která se skládá ze tří částí: písemné, ústní a praktické. Zvlášť v části praktické prokázali všichni svoji kompetentnost, neboť práce s koňmi je velmi náročná.

Na základě úspěšného absolvování této zkoušky získali absolventi Osvědčení o profesní kvalifikaci.
Zkoušky byly realizovány v místech s dostatečným materiálně technickým zázemím, a to na adrese Mariánské Lázně 569, jízdárna Krakonoš.

Odborníci zpracovali nové metodiky, proběhly  pilotní kurzy pro prvních 20 uchazečů a souběžně s tím také kvalifikační zkoušky. Nyní je projekt vyhodnocován a poté bude standardně nabízen k dalšímu vzdělávání. Je určen pro lidi, kteří pracují v oboru, ale nemají odpovídající kvalifikaci, nebo těm, kteří chtějí zmíněné kvalifikace zvolit jako své budoucí uplatnění.

Evidenční číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/05.0022. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem ČR.

Poskytovatelem dotace je Karlovarský kraj.

Projekt financuje Evropská unie, resp. Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, poskytovatelem podpory je Karlovarský kraj. Cílem projektu bylo vytvořit na základě Školního vzdělávacího programu nové vzdělávací moduly pro (budoucí) profesionály v jezdectví.