31. 10. 2022 – Exkurze Anglie

Ve dnech od 22. 10. do 26. 10. 2022 se žáci a vyučující Jezdecké akademie vypravili na poznávací exkurzi do Anglie. Cesta letadlem proběhla bez jakýchkoliv komplikací a hned po ubytování
v hotelu Bluedaws na Sussex Garden jsme se vydali do víru Londýna.
V prvním dnu jsme zhlédli nejvýznamnější památky Londýna – hodinovou věž Big Ben
a Westminsterský palác, Trafalgarské náměstí s památníkem admirála Nelsona, Buckinghamský palác a Picadilly Circus.
Druhý den byl věnován návštěvě historického a univerzitního města Oxford, procházce oxfordskými kolejemi, návštěvě muzeí a galerií.
Třetí den byl fyzicky nejnáročnějším. Nejprve jsme zhlédli střídání „koňské“ stráže u budovy Jízdní gardy na Whitehallu. Po celý zbytek dne jsme se procházeli po Londýně po nábřeží řeky Temže a cestou potkávali další pamětihodnosti města. Okolo působivého křižníku Belfast jsme prošli k nejznámějšímu londýnskému mostu Tower Bridge, k městské pevnosti Tower, která
v historii sloužila nejen jako sídlo anglických králů, ale i jako vězení. Navštívili jsme monument připomínající obrovský požár Londýna v roce 1666 a svou procházku jsme zakončili u katedrály Svatého Pavla.
Další den jsme vlakem odcestovali do přímořského města Brighton, prošli okolo historického příbytku Jiřího IV. až k moři. Uchvátila nás ulička zlatníků, navštívili jsme mořské akvárium a nespočetné množství pouťových atrakcí umístěných na molu brightonského nábřeží.
Poslední den exkurze byl věnovaný návštěvě muzeí a galerií.
Celý pobyt se velice vydařil: památky, muzea, nákupy, zvířátka v londýnských parcích – každý si přišel na své.