3. 11. 2023 – Odborná exkurze Vídeň

Ve dnech 24. – 26. 10. 2023 se uskutečnila odborná exkurze našich žáků do Vídně. Noční cesta autobusem proběhla velmi dobře. Dopolední program prvního dne byl věnován ranní práci koní s hudbou. Žáci tak mohli obdivovat nejen překrásná zvířata této školy, ale také umění jednotlivých jezdců. Odpolední návštěva školy – její prohlídka s průvodcem – nadchla snad každého z nás. Žáci měli v první části prohlídky možnost vyslechnout mnoho zajímavého
o škole, jejich žácích a především o koních, zároveň měli možnost zeptat se na spoustu věcí, které je zajímali. Pak již následovala prohlídka celého areálů a tedy i ustájení koní, místnosti kde jsou uloženy postroje a dalších části školy. Po ukončení prohlídky následoval volný program. Bylo možno jít na Mariahilferstraße nebo na Steffansplatz. Ubytovaní jsme již potřetí byli
v Schlossherberge nad Vídní.

Následující den jsme se po vydatné snídaní, která byla součástí služeb ubytovacího zařízení, přesunuli k Schönbrunnu, kde jsme absolvovali Imperialtour – jednu z prohlídkových tras letního sídla Habsburků. Zbytek času jsme pak strávili v přilehlých zahradách. Kolem 12,00 hodiny jsme se přesunuli do Kegelgasse, kde následovala návštěva Hundertwasserhausu. Posledním bodem programu byla návštěva zábavního parku Prater, která se nám všem rovněž velmi líbila.

Šlo o velmi zdařilou formu seznámení našich žáků s jedinečnou jezdeckou školou a zároveň prohloubení znalostí studentů o hlavním městě Rakouska Vídni. Za organizaci děkujeme
Ing. Bedřichu Radimerskému.