28. 6. 2023 – Mimo školní akce na závěr školního roku

Závěr školního roku si žáci Jezdecké akademie zpestřili několika mimo školními akcemi.
V úterý 20. 6. 2023 navštívili klášter premonstrátů v Teplé, kde společně s paní průvodkyní zhlédli klášterní knihovnu, obrazárnu, kapli, malý a velký muzejní sál. Prošli také zrevitalizovanou část přilehlého parku a zahrady.
V úterý 27. 6. 2023 proběhla exkurze židovského hřbitova, Štolní kyselky a rozhledny v Drmoulu. Žáci se dozvěděli některé zajímavé informace z historie Mariánských Lázní a přilehlých obcí.
Ve středu 28. 6. 2023 žáci třídy 2. JAK navštívili Školní statek v Dolních Dvorech. Seznámili
se s provozem statku a zajištěním chodu rostlinné i živočišné výroby. Od příštího školního roku zde budou pod dohledem Ing. Jamelské a Ing. Horčičky vykonávat odbornou organizační praxi.