28. 1. 2021 – Ukončení 1. pololetí 20/21

Přejeme krásné pololetní prázdniny. Pololetní klasifikace letos byla zpřístupněna rodičům
i žákům on line v systému edookit. Výpisy vysvědčení v listinné podobě žáci obdrží po obnovení prezenční výuky – nejpozději třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků
na vyučování.