22. 10. 2021 – Global Champions Playoffs 2021

Stejně jako v roce 2019 byla Jezdecká akademie v Mariánských Lázních i letos oslovena agenturou Czech Equestrian Team a.s., aby se její žáci podíleli v rámci své odborné praxe
na zajištění chodu a organizaci akce Global Champions Playoffs 2021.
Akce probíhá ve dnech 18. – 21. 11. 2021, žáci se účastní i přípravných prací od 15. listopadu. Škola pojímá akci jako provozní odbornou praxi, vysílá spolu se žáky vyučující odborných předmětů a praxe.
Všichni mají šanci zažít výjimečnou atmosféru parkurové soutěže, která celý rok cestuje těmi nejzajímavějšími destinacemi, setkat se se světově známými osobnostmi skokového sportu, získat cenné zkušenosti a další znalosti potřebné pro svůj obor. Přejeme krásné zážitky, hladký průběh akce a všem sportovcům hodně úspěchů.