21. 4. 2023 – Praktické maturitní zkoušky

Ve čtvrtkek 20.4.2023 proběhla praktická maturitní zkouška žákyň 4.JAK.

Číslo otázky praktické maturitní zkoušky si děvčata v den zkoušky vylosovala z 15 jim známých témat. Odborný dohled vykonávali učitelé předmětu praxe a odborných předmětů, odborníci
z praxe MVDr Kateřina Sieberová a pan Ondřej Nágr a také pověřená místopředsedkyně maturitní komise, ředitelka školy a třídní učitelka.
Praktická maturitní zkouška se skládala ze tří částí – části provozní, administrativní a jezdecké. Část jezdeckou si žákyně úspěšně splnily již 27. a 31.března. Maturantky byly dobře připravené
i na na poslední  dílčí část praktické maturity, kterou  úspěšně zvládly . Mají tak za sebou praktické maturity a písemné maturitní zkoušky  z českého, anglického a německého jazyka. Všichni jim gratulujeme k dílčím úspěchům a přejeme další úspěšné složení MZ / didaktické testy a ústní profilové zkoušky.