19. 12. 2022 – Exkurze do Krajské knihovny v Karlových Varech

V rámci projektového dne se žáci školy v pondělí 19. 12. 2022 zúčastnili exkurze Krajské knihovny v Karlových Varech a zároveň si vyslechli přednášku Jak rozumět médiím
a nenaletět, kterou vedl Mgr. Martin Volný (lektor mediálního vzdělávání), a díky němuž se žáci aktivně zapojovali a vyjadřovali svoje názory, myšlení a odpovědi na kladené otázky.

Přednáška o záludnostech mediálního světa byla zajímavá a témata:
– jakou úlohu plní média v našem každodenním životě?
– jakým způsobem média zobrazují realitu a proč jsou jejím pokřiveným zrcadlem?
– jak se vůbec zorientovat ve světě různých medií?
– jakou roli sehrávají v médiích a reklamě stereotypy a předsudky?
– podle jakého návodu můžeme rozpoznat manipulaci?
– nabízejí nám média informace nebo zboží?
– můžeme žít bez médií? atd…

Určitě všechny zaujala a přednáška byla přínosná a užitečná.
Další část projektového dne se skládala z exkurze knihovnou s výkladem  Ing. Evy Vodičkové (dramaturgyně pořadů a vzdělávání pro SŠ KKKV) a s praktickou ukázkou vyhledávání knih.
Na exkurzi se žáci dozvěděli o možnostech, které  knihovna nabízí. Jak se zaregistrovat, jaké služby knihovny je možné využívat. Ing. Eva Vodičková celou skupinu žáků provedla knihovnou
a povyprávěla o každém oddělení (čítárna, dětské oddělení, oddělení pro hendikepované, půjčovna, A-klub aj.). Naučila žáky, jak se sami mohou orientovat v knihovně a vyhledat sami dokumenty, které potřebují, jak se orientovat ve svém čtenářském kontě (prodlužování výpůjčky, rezervace dokumentů) a mnoho dalšího. Žáci se dozvěděli, že Krajská knihovna Karlovy Vary (zkratka: KKKV) je největší veřejnou knihovnou a moderním multifunkčním informačním centrem v Karlovarském kraji. Svými knihovnickými a informačními službami zajišťuje právo občanů na svobodný a neomezený přístup k informacím bez rozdílu. Fond knihovny je univerzální s důrazem na regionální a balneologickou literaturu, u kterých je
pro badatelské účely budován a udržován archivní historický fond.

Projektový den se vydařil.