14. 4. 2020 – Další kola přijímacího řízení

Vzhledem k počtu podaných přihlášek bude naše škola vyhlašovat i další kola přijímacího řízení.
Všichni zájemci o studijní nebo učební obor, kteří si dosud nepodali přihlášku ke studiu na naši školu, se tedy mohou přihlásit do druhého kola přijímacího řízení.