11. 8. 2020 – Maturitní zkoušky podzim 2020

Maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období školního roku 2019/2020 proběhnou
v těchto termínech:

Didaktické testy společné části MZ dle jednotného zkušebního schématu MŠMT – viz příloha.
Ústní část maturitní zkoušky z anglického jazyka – v pondělí 7. 9. 2020 od 14.15 hodin.