Hodnocení přijímacího řízení

Hodnocení pro přijetí na školu do školního roku 2017 / 2018

Hodnocení přijímacího řízení pro studijní obor DENNÍ STUDIUM obor 41-43M/02 Chovatelství – chov koní a jezdecký sport
STUDIJNÍ OBOR ČTYŘLETÝ /STUDIUM UKONČENO MATURITNÍ ZKOUŠKOU/

Uchazeči budou ve výsledkové listině seřazeni sestupně podle sumarizovaných výsledků dle následujících kritérií / maximálně 166 bodů

  • výsledky u jednotné přijímací zkoušky (max. 100 bodů)
  • bodový přepočet průměrného prospěchu na vysvědčení – max. 33 bodů/ do 2,00 -33b., do 2,5-15b.,nad 2,5 – 0b/
  • bodové ohodnocení pohybové zkoušky /licence – max. 33 bodů
  • podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v Jezdecké akademii Mariánské Lázně pro školní rok 2017/2018 jsou důležitou součástí přihlášky na naši školu

Hodnocení přijímacího řízení pro učební obor „Jezdec, chovatel 41 – 53 – H/02“ školního roku 2017 / 2018, denní tříleté studium

Pořadí přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení

  • je dáno pořadím přijatých přihlášek ke studiu a splněním přijímacího řízení

Případné dotazy vám zodpovíme na jezdeckaakademie@email.cz